พม.ส่งจนท.ดูแลผู้ปกครองเด็กตกตึกใกล้ชิด

พม. ส่งเจ้าหน้าที่ดูแล ญาติเด็กตกตึกใกล้ชิด พร้อมเก็บข้อมูลก่อนประเมินการให้ความช่วยเหลือ คาด เรื่องค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยได้แล้วตามสิทธิบัตรทองเมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือเด็ก 4 พี่น้องที่พลัดตกจากตึก 4 ชั้นย่านหัวหมากลงมาจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต 1 ราย และที่เหลือมีอาการสาหัส

ว่า ทางดย.ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วตั้งแต่เมื่อวาน (1 พ.ค.) ตอนนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ คอยพูดคุยปลอบใจ และดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองเด็ก ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลนั้นตนคิดว่าเด็กไทย ไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่จะได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)อยู่แล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะไปดูแลและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำกลับมาพิจารณาให้การช่วยเหลือตามแนวทางที่เหมาะสมต่อๆ

นายนิทัศน์ กล่าวต่อว่า การช่วยเหลือหลักเรามีกองทุนคุ้มครองเด็กแต่ต้องนำข้อมูลเข้ามาพิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือก่อน อย่างไรก็ตามยังมีกองทุนช่วยเหลือเฉพาะหน้าด้วยซึ่งจะให้กับครอบครัวที่มีบุตรไม่เกิน 2 คน ครั้งละไม่เกิน 3 พันบาท สำหรับการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น กรณีที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ก็จะนำเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมป์ หรืออย่างกรณีนี้หากบอกว่าต้องทำมาหากิน ไม่มีคนช่วยดูแลเด็ก เรามีสถานสงเคราะห์เด็กที่ช่วยดูแลอยู่ สามารถติดต่อเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางการช่วยเหลือต่างๆ นี้ต้องคุยกับญาติ กับผู้ปกครองถึงแนวทางที่เหมาะสม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews