ชาวบ้านหวั่นมลพิษสูงสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย


“กฟผ-ซีคอท” เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ร่างรายงานผลกกระทบอีไอเอ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย ปชช.กังวลมลพิษทางอากาศ-ฝุ่นละออง-น้ำเสียกระทบความเป็นอยู่ในชุมชน นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด เปิดเผยถึงผลการเปิดเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(more…)


จุดชมวิวกะตะกะรน


จุดชมวิวบนเกาะภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมอบความทรงจำแห่งทัศนียภาพ และหนึ่งในนั้นคือจุดชมวิว กะตะกะรน หรือ “จุดชมวิวสามอ่าว” แห่งนี้ เมื่อขึ้นไปชมวิวจากศาลาหกเหลี่ยมบนนั้น คุณจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามลงตัวด้วยท้องทะเลและชายหาดโค้งเว้าแบบพระจันทร์เสี้ยวเรียงต่อ ๆ กันราวกับธรรมชาติบรรจงวาดขึ้นมา โดยชายหาดที่เห็นนั้นคือหาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ และหาดกะรน ตามลำดับ

(more…)


พบผลสำรวจ ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ 34.6%


พม.ร่วม รพ.รามาธิบดี สำรวจความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศ อุดช่องว่างข้อมูลที่มีแค่คนโทร.ขอความช่วยเหลือ พบความรุนแรงในครอบครัวภาพรวมอยู่ที่ 34.6% ภาคใต้เกิดเหตุมากสุด กทม.เกิดน้อยที่สุด หวังเป็นฐานข้อมูลในการแก้ปัญหา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเปิดงานโครงการสนับสนุนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้

(more…)