พม.ส่งจนท.ดูแลผู้ปกครองเด็กตกตึกใกล้ชิด


พม. ส่งเจ้าหน้าที่ดูแล ญาติเด็กตกตึกใกล้ชิด พร้อมเก็บข้อมูลก่อนประเมินการให้ความช่วยเหลือ คาด เรื่องค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยได้แล้วตามสิทธิบัตรทองเมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือเด็ก 4 พี่น้องที่พลัดตกจากตึก 4 ชั้นย่านหัวหมากลงมาจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต 1 ราย และที่เหลือมีอาการสาหัส

(more…)


พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่


ชมความมหัศจรรย์แห่งองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อนใหญ่ซึ่งมีฐานคอดกิ่วราวกับจะแยกขาด จากกันวางตัวอยู่บนหน้าผานั้น ซึ่งชาวบ้านต่างพากันขนานนามว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” อีกทั้งหินที่อยู่บนดอยนี้ยังมีสีดำหรือน้ำตาลไหม้ บางคนจึงเรียกพระธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุดอยดินจี่” ซึ่งหมายถึงดินที่ถูกไฟไหม้นั่นเอง ทั้งนี้ ภายในเจดีย์มีพระธาตุประดิษฐานอยู่ ที่เรียกกันว่า “พญาล่อง”

(more…)


กินตามวัยให้ทันเทรนด์


สุขยุค 4.0 กินอยู่แบบชาวโลก เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่! เลือกเทรนด์การกินที่ไม่ทำร้ายสุขภาพ ด้วยการปรับสมดุลการกินตามวัย ให้เข้ากับเทรนด์ โดยดูวัย และอายุของตัวเอง เพราะเทรนด์บางอย่างอาจทำให้คุณอร่อยปากลำบากร่างกายได้ สุขภาพดีคุณเลือกได้ ง่ายๆ แค่กินตามเทรนด์ให้เข้ากับสมดุลร่างกายตามวัย ดังนี้ วัยรุ่น เป็นช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องความสูง จึงต้องการโปรตีนและแคลเซียมอย่างมาก

(more…)